X
Menu

Home

CELE 

Wsparcie duchowe osób pełniących istotne funkcje społeczne
Pomoc w „tworzeniu środowiska” parlamentarzystów i samorządowców diecezji
Integracja osób zaangażowanych w moderowanie życia społecznego z Kościołem lokalnym
Promocja nauczania społecznego Kościoła

CHARAKTER

Duszpasterstwo nie ma charakteru wspólnoty czy stowarzyszenia – każdy z członków podstawową formację realizuje w swojej parafii czy wspólnocie.
Osoby objęte duszpasterstwem są zazwyczaj bardzo obciążone czasowo, proponowane formy działalności są dostosowane do ich możliwości.

FORMA

Dwa razy w roku - spotkanie formacyjne
Raz w roku – rekolekcje zamknięte
Coroczna pielgrzymka do jednego z sanktuariów diecezji
Spotkanie opłatkowe
Indywidualna pomoc duszpasterza

ZAPRASZAMY

Opłatek Parlamentarzystów i Samorządowców 2017 Opłatek Parlamentarzystów i Samorządowców 2017
Parlamentarzystów i Samorządowców naszej diecezji zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie w piątek, 13 stycznia 2017 r. o godz. 17.00.  Spotkanie rozpocznie…

WYDARZENIA

Spotkanie opłatkowe – 11 stycznia 2016 Spotkanie opłatkowe – 11 stycznia 2016
Opłatkowe spotkanie wypełniły: modlitwa, życzenia, a także omówienie planów duchowej formacji. Podczas Eucharystii w kościele NSPJ o potrzebie odnoszenia swej…
Jesienne spotkanie formacyjne – 14.X. 2015, godz.17.00
Jesienne spotkanie formacyjne – 14.X. 2015, godz.17.00 Wykład historyka, prof. dra hab. Idziego Panica:… 30 września 2015
Nasze rekolekcje
Nasze rekolekcje Poseł PiS, senator PO, burmistrz oraz radni… 14 sierpnia 2015